Hiukset ja järki samassa päässä

Tökkäsi silmään, erään naamakirjakeskustelun kautta, Hesarin uutinen Waltari-yhtyeen Kärtsy Hatakalle Hiusakatemia [1] nimisessä yrityksessä tehdystä ”hiusanalyysistä”.  Jutussa kerrotaan:

Puo­len­tois­ta tun­nin tut­kai­lun jäl­keen ana­lyy­si al­kaa ol­la val­mis. On ai­ka ker­toa huo­not uu­ti­set: Hag­ros-­Kos­ki epäi­lee, et­tä Ha­tak­ka kär­sii kil­pi­rau­ha­sen va­jaa­toi­min­nas­ta. Pel­käs­tään taus­ta­tie­to­lo­mak­kees­sa il­moi­tet­tu­jen vai­vo­jen ta­kia hän ke­hot­tai­si tar­kis­tut­ta­maan asian, ja hius­juu­ria­na­lyy­si vah­vis­taa hä­nen epäi­lyk­siään.

Li­säk­si Ha­ta­kal­la näyt­täi­si ole­van tes­tos­te­ro­nin tuo­tan­nos­ta joh­tu­via hor­mo­naa­li­sia häi­riöi­tä, D-­vi­ta­mii­nin va­jaus­ta, lie­vää pää­na­han tu­leh­dus­ta, huo­no ää­reis­ve­ren­kier­to ja ai­ka­moi­nen st­res­si”

 

Vau, kaikki tuo vain tutkailemalla hiuksia. Loistavaa ja edistyksellistä.

Paitsi.. että.. ottiatuota… yliherkkä hevonkukkuilmaisimeni hälyttää taas!

 

bs

 

Pakko siis tutkia, mitä netin ihmemaassa ollaan mieltä asiasta. Mainiolta ”Quackwatch”- sivustolta löytyykin analyysiä [3].

www.quackwatch.com

”Proponents claim that hair analysis is useful for evaluating a person’s general state of nutrition and health and is valuable in detecting predisposition to disease. They also claim that hair analysis enables a doctor to determine if mineral deficiency, mineral imbalance, or heavy metal pollutants in the body may be the cause of a patient’s symptoms. These claims are false.”

Kuten arvelinkin. Lääkärit eivät ole samaa mieltä tukkapehkotutkijoiden kanssa menetelmän tehokkuudesta.

Niin, että jos ajattelit mennä käväisemaan hiusanalyysissa ja kuluttaa siihen muutaman satasen, niin muista kuitenkin, että hiusten ja järjen ainakin pitäisi asua, vanhasta sananlaskusta huolimatta, samassa päässä.

HiusAkatemian perustaja, LuK Annikki Hagros-Koski

 

[1]
http://www.hiusakatemia.fi/en/

[2]
http://www.hs.fi/paivanlehti/23082014/tekniikka/Voivatko+hiuksesi+hyvin+K%C3%A4rtsy+Hatakka/a1408684387156

[3]
http://www.quackwatch.com/01QuackeryRelatedTopics/hair.html

Kommentointi suljettu.